پاورپوینت آثار جریان الکتریکی

پاورپوینت آثار جریان الکتریکی
پاورپوینت آثار جریان الکتریکی, تولید فشار به وسیله جریان الکتریکی, تولید مغناطیس به وسیله جریان الکتریکی, تولید واکنش شیمیایی از طریق جریان الکتزیکی

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت آثار جریان الکتریکی
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت آثار جریان الکتریکی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 6
محتویات
مقدمه
تولید واکنش شیمیایی از طریق جریان الکتزیکی
تولید فشار به وسیله جریان الکتریکی
تولید مغناطیس به وسیله جریان الکتریکی
قسمتی از پاورپوینت
مقدمه
جریان الکتریکی دارای آثار شیمیایی، فشار،گرما، نور و مغناطیس می باشد.
تولید واکنش شیمیایی از طریق جریان الکتزیکی
بار الکتریکی باعث پیوند شیمیایی ترکیبات می شود. برای ایجاد اثرات شیمیایی از جریان الکتریکی یا اختلاف پتانسیل استفاده می شود به این پدیده الکترولیز گویند. یک نمونه از کاربرد الکترولیز آبکاری برقی می باشد. اگر سولفات مس با آب در همراه باشد سولفات مس به یون های مس و سولفات تجزیه می شود یون های مس به طرف الکترود منفی رفته و با جذب الکترون به مس تبدیل می شود. پس از مدتی الکترود منفی از مس پوشیده خواهد شد.
تولید فشار به وسیله جریان الکتریکی
همانطور که فشار در بعضی مواد باعث تولید چرخش و خمش می شود، اختلاف پتانسیل باعث خمش یا چرخش شده و تولید نیرو می کند. در شکل زیر وقتی سیگنال صوتی از کریستال عبور می کند ، کریستال به ارتعاش در می آید و در نتیجه پرده دیافراگم نوسان می کند.