مبانی نظری و پیشینه توسعه یافتگی

مبانی نظری و پیشینه توسعه یافتگی
پیشینه, توسعه, دانلود مبانی نظری و پیشینه توسعه یافتگی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه توسعه یافتگی, نظری, و, یافتگی

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه توسعه یافتگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 29 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏2-1‏.‏مقدمه……………………………………………………………………………………. ‏……….‏…..‏.‏……‏.‏…‏14‏2-2‏.‏ توسعه چیست …………………………………………………………………..‏…..‏………… ….‏..‏………‏15‏2-3‏.‏ اهداف توسعه…………………………………………………………………..‏……‏…… ……….‏…‏……..‏16‏2-4‏.‏ مکاتب مهم توسعه یافتگی………………………………………………………………………‏…‏…..‏.‏…‏17‏ 2-4-1‏.‏ مکتب نوسازی………………………………………………………‏…………………..‏….‏.‏…….‏.‏…‏17‏ 2-4-2‏.‏ مکتب وابستگی…………………………………………..‏……….‏. …………….‏.‏………‏…‏…..‏.‏….‏17‏ 2-4-3‏.‏ مکتب نظام جهانی………………‏…………………………………‏ …………‏.‏…………….‏…..‏…..‏18‏2-‏5.‏ مدل های ‏ توسعه اقتصادی‏…………………………………………………………‏..‏……..‏…‏…..‏.‏………‏19‏ 2-‏5‏-1‏.‏ مدل روستو……………………………………………………………………‏..‏………….‏…..‏………‏19‏ 2-‏5‏-2‏.‏ مدل هارد-دومار……………………………………………………………‏..‏………..‏ ‏..‏..‏..‏..‏…….‏20‏ 2-‏5‏-3‏.‏ مدل دو- شکاف……………………………………………………….‏………….‏…..‏..‏..‏..‏.‏..‏…….‏23‏ 2-‏5‏-4‏.‏ مدل لوویس………………………………………………………………………‏…..‏…..‏.‏..‏.‏….‏..‏…..‏23‏ 2-‏5‏-5‏.‏ مدل سولو…………………………………………………………………………….‏………….‏..‏..‏….‏24‏2-‏6‏- شاخص های توسعه اقتصادی…………………………………………………………………‏..‏.‏.‏.‏…….‏..‏25‏2-‏7.‏ توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………………‏.‏..‏.‏…‏..‏……‏26‏ 2-‏7‏-1‏.‏ تعریف توسعه فرهنگی………………………………………………………………….‏.‏..‏.‏..‏.‏……..‏26‏ 2-‏7‏-2‏.‏ تاریخچه توسعه فرهنگی…………………………………………………………………..‏.‏..‏..‏…….‏26‏ 2-‏7‏-3‏.‏ جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی……………………………………………………….‏..‏…‏..‏……‏26‏ 2-‏7‏-4‏.‏ کالبد شکافی توسعه فرهنگی………………………………………………………………..‏…..‏….‏27‏ 2-‏7‏-5‏.‏ وبژگی های توسعه فرهنگی…………………………………………………..‏……..‏……….‏….‏….‏28‏ 2-‏7‏-6‏.‏ شاخص های توسعه فرهنگی……………………………………………………………‏.‏……‏…‏….‏28‏2-‏8.‏ توسعه سیاسی…………………………………………………………………………………………….‏…‏…..‏28‏ 2-‏8‏-1‏.‏ تعریف توسعه سیاسی…………………………………………………..‏..‏.‏………………………‏.‏..‏..‏28‏ 2-‏8‏-2‏.‏ تئوری پردازان شاخص توسعه سیاسی……………………………..‏.‏…‏..‏…………….‏.‏..‏…‏…….‏29‏2-‏9.‏ مبانی نظری…………………………………………………………………………‏.‏..‏……‏………..‏.‏…..‏.‏…..‏30‏ 2-‏9‏-1‏.‏ نظریه مرکز-پیرامون………………………………………………………‏.‏………………‏.‏……‏.‏….‏30‏ 2-‏9‏-2‏.‏ نظریه قطب رشد…………………………………………………………..‏………………….‏..‏…‏…‏.‏….‏32‏ ‏2-10‏.‏ تاریخچه روش تاکسونومی عددی…………………………………………………………………..33‏2-10‏-‏1. روش تاکسونومی عددی………………………………………………………………………………34