مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي
اقلام, پیشینه, تحقیق, تعهدي, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي, سود, كيفيت, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي, نظری, هموارسازي, و

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 37 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏هموارسازي‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏كيفيت‏ ‏اقلام‏ ‏تعهدي‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق ‏2 ‏-‏1‏.‏ ‏مقدمه ‏10‏2‏-‏2‏.‏ ‏هموارسازي‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏كيفيت‏ ‏اقلام‏ ‏تعهدي ‏12‏2‏-‏3‏.‏ ‏اقلام‏ ‏تعهدي‏ ‏و‏ ‏شيوه‏ ‏اندازه‏ ‏گيري‏ ‏آن‏ ‏ها ‏15‏2‏-‏3-‏1‏.‏ ‏دارايي‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏شيوه‏ ‏ي‏ ‏اندازه‏ ‏گيري‏ ‏آنها ‏16‏2‏-‏3-‏2‏.‏ ‏بدهي‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏شيوه‏ ‏اندازه‏ ‏گيري‏ ‏آن‏ ‏ها ‏20‏2-4‏.‏ ‏پايداري‏ ‏سود‏(‏ثبات‏ ‏سود‏) ‏20‏2-5. ‏چهارچوب‏ ‏نظر‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏22‏2-5-1. ‏نظريه‏ ‏نمايندگي ‏22‏2-5-2.‏نظريه‏ ‏هزينه‏ ‏معاملات ‏24‏2-5-3. ‏نظريه‏ ‏ذينفعان ‏24‏2-5-4. ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ذ‏ی‏ ‏نفعان‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی ‏25‏2-5-5. ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏معاملات ‏25‏2-6. ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏25‏2-7. ‏س‏ی‏ستمها‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏27‏2- 8. ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏سهام‏ ‏مد‏ی‏ريت ‏30‏2-8-1. ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏سهام‏ ‏مد‏ی‏ريت‏ : ‏30‏2-8-2. ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏سهام‏ ‏مد‏ی‏ريت‏ ‏و‏ ‏همسو‏یی‏ ‏منافع‏: ‏30‏2-8- 3. ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏سهام‏ ‏مد‏ی‏ريت‏ ‏وقرارداد‏ ‏موثر‏: ‏30‏2‏-‏9. ‏سهامداران‏ ‏عمده ‏31‏2-10.‏ ‏پيشينه‏ ‏موضوع‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏32‏2‏-‏10-‏1‏. ‏تحقيقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏ساير‏ ‏كشورها‏ ‏پيرامون‏ ‏موضوع‏ ‏تحقيق ‏32‏2‏-‏10‏-‏2‏. ‏تحقيقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏ايران‏ ‏پيرامون‏ ‏موضوع‏ ‏تحقيق ‏37