مبانی نظری وپیشینه تحقیق رسانه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رسانه
تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رسانه, رسانه, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق رسانه, نظری, وپیشینه

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رسانه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 35 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏رسانه‏:‏رسان‏ه ‏ Media‏وسیله ای است برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه؛ ‏اگر این تعریف را قبول کنیم باید حساب کنیم که رسانه بتواند از نوع انسانی ‏باشد یا سازمانی یا تکنولوژی، خود زبان نیز یک نوع رسانه است. یا کلاس درس ‏و دانشگاه و بالاخره رسانه های جمعی، از مطبوعات گرفته تا تلفن، رادیو، ‏تلویزیون و اینترنت.‏رسانه یک واسطه عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط است. و دو نوع ‏کارکرد آشکار و نهان برای آن وجود دارد که کارکرد آشکار آن یعنی اینکه ‏رسانه محل برخورد پیام و گیرنده پیام است. اما کارکرد پنهان رسانه یعنی ‏برقرار کننده جریان ارتباط و پیام رسانی‏(ساعي، 1389).‏به وسایل انتقال پیام ها از فرستنده یا فرستندگان به مخاطب یا مخاطبان گفته می‌شود؛ که شامل روزنامه‏ journal‏، کتاب، رادیو، تلویزیون‏ Television‏، ماهواره‏ sattellite‏، تکنولوژی‌های نوین ارتباطات و اطلاعات و اینترنت و… است. این وسایل دارای ‏ویژگی‌هایی مانند پیام‌گیران ناآشنا،سرعت عمل زیاد وتکثیرپیام هستند(دادگران،1384‏ ص‏6)‏. ‏رسانه در مفهوم ارتباط آن عامل‏ی‏ است که م‏ی‏ تواند پ‏ی‏ام‏ را به مخاطب انتقال دهد در واقع رسانه ها ‏ی‏ا‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ارتباط جمع‏ی‏ کارشان پ‏ی‏ام‏ رسان‏ی‏ است. درفرهنگ روزنامه نگار‏ی‏ واژه رسانه تحت عنوان اطلاع ‏رسان‏ی‏ و رسانه شناس‏ی‏،‏ اصطلاح کل‏ی‏ به معنا‏ی‏ مجموعه ابزارها و روش ها‏یی‏ که برا‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ ارتباط با ‏مخاطبان‏ انبوه به کار م‏ی‏ رود تعر‏ی‏ف‏ شده است. جامع تر‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ی‏ که تاکنون از رسانه صورت گرفته ‏است‏ همان تعر‏ی‏ف‏ مک لوهان‏ Marshall McLuhan‏ کانادا‏یی‏ است که م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ “رسانه همان پ‏ی‏ام‏ Message‏ است”(واحد‏ی‏،‏1389‏ص1‏)‏.‏2-3 ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ رسانه ها‏ی‏ جمع‏ی:‏رسانه‏ ها‏ی‏ جمع‏ی‏ دارا‏ی‏ امت‏ی‏ازات‏ و منابع‏ی‏ هستند که ا‏ی‏ن‏ امت‏ی‏ازها‏ از ماه‏ی‏ت‏ و کارکرد رسانه ها‏ی‏ نو‏ی‏ن‏ که ‏غالبا‏ رسانه ها‏ی‏ جمع‏ی‏ هستند ناش‏ی‏ م‏ی‏ شود. و‏ی‏ژگ‏ی‏ رسانه ها‏ی‏ جمع‏ی‏ نو‏ی‏ن‏ به طور خلاصه به شرح ذ‏ی‏ل‏ ‏است‏: