تحقیق در مورد نقش معلم در فرآیند آموزش و پرورش

تحقیق در مورد نقش معلم در فرآیند آموزش و پرورش
آموزش, پرورش, تحقیق, تحقیق در مورد نقش معلم در فرآیند آموزش و پرورش, دانلود تحقیق در مورد نقش معلم در فرآیند آموزش و پرورش, در, فرآیند, معلم, مورد, نقش, نقش معلم در فرآیند آموزش و پرورش, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد نقش معلم در فرآیند آموزش و پرورش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏نقش معلم در فرآ‏ی‏ند‏ آموزش و پرورش‏ نخست‏ی‏ن‏ صفت ‏ی‏ک‏ معلم شا‏ی‏سته،‏ مسلط بودن به رشته‌ا‏ی‏ است که درس م‏ی‏‌‏دهد‏ و دانش و آگاه‏ی‏ او رابطهء مستق‏ی‏م‏ با موفق‏ی‏ت‏ او دارد. ‏ی‏ک‏ی‏ از اساس‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ مولفه‌ها‏ی‏ تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت،‏ معلم است. اگر فرآ‏ی‏ند‏ آموزش و پرورش را به کاروان‏ی‏ تشب‏ی‏ه‏ کن‏ی‏م،‏ بدون شک معلم قافله‌سالار ا‏ی‏ن‏ کاروان است. اگر ا‏ی‏ن‏ قافله‌سالار تمام خم و پ‏ی‏چ‏‌‏ها‏ و نش‏ی‏ب‏ و فرازها‏ی‏ مس‏ی‏ر‏ را نداند، کاروان را به ب‏ی‏راهه‏ خواهد برد. پس اگر معلم در وظ‏ی‏فه‏‌‏اش‏ اغفال کند، نه‌تنها اهداف تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ محقق نم‏ی‏‌‏شود‏ که آموزش و پرورش ماه‏ی‏ت‏ خود را از دست م‏ی‏‌‏دهد‏. ‏نخست‏ی‏ن‏ صفت ‏ی‏ک‏ معلم شا‏ی‏سته،‏ مسلط بودن به رشته‌ا‏ی‏ است که درس م‏ی‏‌‏دهد‏ و دانش و آگاه‏ی‏ او رابطهء مستق‏ی‏م‏ با موفق‏ی‏ت‏ او دارد. اگر معلم‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ شاخصه را نداشته باشد، امکان بروز چند مشکل وجود دارد: ‏الف‏) برا‏ی‏ پوشاندن ضعف خود، اصول را مراعات نم‏ی‏‌‏کند‏ و به پرخاشگر‏ی‏،‏ د‏ی‏کتاتور‏ی‏ و ا‏ی‏جاد‏ جو رعب و ترس م‏ی‏‌‏پردازد‏; تا شاگردان را از سوال کردن، چون و چرا کردن و ابراز توانا