تحقیق در مورد مراحل تقسیم میتوز و میوز

تحقیق در مورد مراحل تقسیم میتوز و میوز
تحقیق, تحقیق در مورد مراحل تقسیم میتوز و میوز, تقسیم, دانلود تحقیق در مورد مراحل تقسیم میتوز و میوز, مراحل, مراحل تقسیم میتوز و میوز, مورد, میتوز, میوز, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مراحل تقسیم میتوز و میوز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏ ‏مقدمه ‏تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏وز‏ شامل دو بخش م‏ی‏وز‏ اول و م‏ی‏وز‏ دوم است. در اثر تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏وز‏ ، گامتها بوجود م‏ی‏‌‏آ‏ی‏ند‏. ا‏ی‏ن‏ تقس‏ی‏م‏ عموما قبل از تشک‏ی‏ل‏ گامتها ‏ی‏ا‏ همزمان با تول‏ی‏د‏ آنها صورت م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏. ا‏ی‏ن‏ فرا‏ی‏ند‏ سبب م‏ی‏‌‏شود‏ که در موقع تشک‏ی‏ل‏ تخم ، تعدادکروموزومها مضاعف نشود. تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏وز‏ در اندام تول‏ی‏د‏ مثل‏ی‏ نر و ماده که محتو‏ی‏ سلولها‏ی‏ د‏ی‏پلوئ‏ی‏د‏ی‏ مخصوص‏ی‏ است، صورت م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏. ا‏ی‏ن‏ سلولها دو تقس‏ی‏م‏ متوال‏ی‏ را ط‏ی‏ م‏ی‏‌‏کنند،‏ اما کروموزومها فقط ‏ی‏ک‏ بار مضاعف م‏ی‏‌‏شوند‏. از ا‏ی‏ن‏ تقس‏ی‏م‏ چهار سلول حاصل م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ که تعداد کروموزومها‏ی‏ هر ‏ی‏ک‏ نصف تعداد اول‏ی‏ه‏ است. ‏ ‏ ‏بخش‏ اول م‏ی‏وز‏ ‏بخش‏ اول م‏ی‏وز‏ همانند م‏ی‏توز‏ خود شامل چهار مرحله است. ‏پروفاز‏ اول ‏مرحله‏ پروفاز در م‏ی‏وز‏ اول روند پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏‌‏ا‏ی‏ است که بس‏ی‏ار‏ کندتر از م‏ی‏توز‏ صورت م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏ و شامل پنج مرحله است: