تحقیق در مورد اندازه سازمان

تحقیق در مورد اندازه سازمان
اندازه, اندازه سازمان, تحقیق, تحقیق در مورد اندازه سازمان, دانلود تحقیق در مورد اندازه سازمان, سازمان, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد اندازه سازمان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏مقدمه :‏سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف می باشد و سیستمی است که به داشتن یک ساختار آگاهانه ،فعالیتهای خاصی را انجام می دهد و دارای مرزهای شناخته شده ای است .سازمان ها تنها در اطراف ما وجود ندارند ،آنها نهاد ها و مؤسسات مه‏م اجتماعی این عصر می باشند .(منوریان ،عباس ،‏1‏368 ‏:6) تکنولوژی بسیار پیشرفته کنونی که در خدمت تولید کالا ها و ارائه خدمات است نمی تواند بدون سازمان های بزرگ وجود داشته باشد .سازمان های کوچک و بزرگ که تعداد آنها ،به سرعت رو به افزایش است ،می کوشند با بهره جستن از تلویزیون ،بازاریابی نوین و شیوه های مدیریت بر تعداد اعضای خود بیفزایند.‏وقتی سازمان کارکنان عملیاتی بیشتر استخدام می کند تا از مزایای اقتصادی حاصل از تخصص گرایی آنها بهره مند شود‏،‏ در نتیجه تفکیک افقی افزایش خواهد یافت.مدیریت سازمان برای اینکه بتواند بین واحدهای مختلفی که در سطح افقی قرار دارند هماهنگی ایجاد کند ،تفکیک عمودی درون سازمان را افزایش می دهد .این توسعه یا بسط در اندازه موجب خواهد شد که سازمان از نظز جغرافیایی گسترش بیشتری پیدا کند که با این گستردگ‏ی مدیریت عالی نخواهد توانست به ‏طور مستقیم بر فعالیتهای درون سازمان نظارت و کنترل کند و از قوانین و مقررات استفاده می کند تارسمی سازی را در سازمان افزایش دهد و نهایتا چون مدیریت عالی سازمان کم کم از سطوح عملیات دور تر می شود ‏،‏تصمیم گیری به صورت غیر متمرکز انجام می شود‏. ‏بنابراین می بینیم ‏که تغییرات در اندازه سازمان منج‏ر به تغییرات ساختاری می شود.(رابینز؛1384 :129).‏ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند:ساختاری و محتوایی .ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی های درونی یک سازمان هستند .‏آنها مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله سازمان‏ ‏ها ‏را اندازه گیری و با هم مقایسه کرد .ابعاد محتوایی مصرف کل سازمان هستند مانند اندازه یا بزرگی سازمان ،نوع تکنولوژی ،محیط و هدفهای آن .آنها مصرف جایگاه سازمان هستد که بر ابعاد ساختاری اثر می گذارند .ابعاد محتوایی می تواند مبهم باشند.زیرا آنها نشان دهنده سازمان و محیطی هستند که ابعاد ساختاری در درون آن قرار می گیرد . برای ارزیابی و درک سازمان هر دو بعد ساختاری و محتوایی ضروری است. (ریچار