تحقیق در مورد الگوي ارائه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي

تحقیق در مورد الگوي ارائه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي
آسيب, اراه, الگوي, الگوي اراه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي, به, تحقیق در مورد الگوي اراه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي, توانبخشي, خدمات, دانلود تحقیق در مورد الگوي اراه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد الگوي ارائه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏بسمه تعالي‏الگوي ارائه خدمات توانبخشي ‏ب‏ه آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبيعي ‏مقدمه‌ ‏انسان‌ از گذشته‌هاي‌ بسيار دور همواره‌ در بستر پر فراز و نشيب‌ زندگي‌ خود، طعمه‌ حوادث‌ و اتفاقات‌ ‏ناشناخته‌ قرار داشته‌ و قرباني‌ بلاياي‌ متعدد بوده‌ كه‌ او را بصورت‌ موقت‌ يا دائم‌ از نعمت‌ سلامتي‌ و زندگي‌ ‏مستقل‌ محروم‌ و با ‏محدوديتهايي‏ مواجه‌ ساخته‌ است‌. قهر و خشم‌ طبيعت‌ بصورت‌هاي‌ گوناگون‌ چون‌ ‏زلزله‌، سيل‌، آتش‌سوزي‌، طوفان‌ و بسياري‌ از عوامل‌ ديگر سلامت‌ او را تهديد نموده‌ و ‏هر ساله‏ گروههاي‌ ‏كثيري‌ از افراد فعال‌ اجتماع‌ را دچار معضل‌ مي‌سازد. فقدان‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌ عمومي‌ جامعه‌ موجب‌ ‏مي‌گردد كه‌ پذيرش‌ اين‌ افراد در جامعه‌ و هموار ساختن‌ زمينه‌هاي‌ مساعد و ايجاد بستر مناسب‌ جهت‌ ‏حضور فعال‌ آنها در عرصه‌هاي‌ اجتماعي‌ با مشكلات‌ عديده‌ روبرو گردد. براين‌ اساس‌ ضرورت‌ دارد قبل‌ از ‏بروز حوادث‌ و اتفاقات‌ غيرقابل‌ پيش‌بيني‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌هاي‌ مورد نياز در راستاي‌ چگونگي‌ مراقبت‌ از ‏خود و ارائه‌ كمك‌هاي‌ مورد لزوم‌ در اختيار جامعه‌ بويژه‌ افراد مبتلا به‌ ناتواني‌ و معلوليت‌ قرار گرفته‌ تا از اين‌ ‏طريق‌ بتوان‌ ضمن‌ ارائه‌ پيش‌ آگاهي‌ لازم‌، تمهيدات‌ مورد نظر در راستاي‌ پيشگيري‌ از تشديد معلوليت‌ را در ‏آنان‌ فراهم‌ نمود. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ كشور ايران‌ از نظر جغرافيائي‌ در محلي‌ واقع‌ شده‌ كه‌ در آن‌ گسل‌هاي‌ ‏فراواني‌ وجود دارد بطوري‌ كه‌ هرازگاه‌ شاهد وقوع‌ زلزله‌هائي‌ طي‌ سالهاي‌ گذشته‌ بوده‌ايم‌. شهر تهران‌ نيز ‏در قسمت‌ شمال‌ و جنوب‌ خود بر روي‌ دو گسل‌ بزرگ‌ واقع‌ گرديده‌ كه‌ در پهنه‌ خود داراي‌ شكستگي‌هاي‌ ‏كوچك‌ فراوان‌ است‌ و در صورت‌ فعاليت‌ اين‌ دو گسل‌، شهر تهران‌ دچار ‏جابجايي‏ و جنبش‌ خواهد شد. ‏سوابق‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ دو گسل‌ در گذشته‌ موجب‌ بروز زلزله‌هائي‌ كوچك‌ و بزرگ‌ بوده‌ كه‌ آخرين‌ زلزله‌ ‏ثبت‌ شده‌ در تهران‌ مربوط به‌ حدود 70 سال‌ قبل‌ و با قدرت‌ 8 ريشتر ‏به وقو‏ع‏ پيوسته‌ است‌.‏در اين ميان وضعيت افراد داراي ناتواني و معلوليت ونيز آن دسته از افرادي كه در هنگام وقوع زلزله دچار ناتواني و معلولي‏ت‏ مي گردند مقداري حساستر است. اين گروه از افراد جامعه به واس‏طه‏ ناتواني خود قدرت برخورد مناسب در هنگام وقوع زلزله را نداشته و ممكن است معلوليت آنان تشديد نيز بيابد. اراين‏ ‏رو ضرورت تدوين الگويي براي چگونگي ارائ‏ه‏ خدمات توانبخش به اين دسته از افراد جامعه انكار تا‏پ‏دير است. متاسفانه تاكنون نه در سا‏ز‏ز‏مان هاي امدادي و نه در سازمان هاي متولي خدمات توانبخشي به اين موضوع انديشيده نشده بود. ‏پژوهش حاضر به قصد تدوين الگوي ارائه خدما‏ت‏ توانبخشي به هنگام وقوع بلاياي طبيعي انجام گرفته است. آنچه در ادامه مرور خواهد شد در دو بخش كلي به صورت مختصر به موضوع پرداخته است:‏اول – اص‏ول‌ پيشگيري‌ از تشديد معلوليت‌ و ناتواني‌ و راهكارهاي‌ مناسب‌ جهت‌ مقابل‏ه ‏با بلاياي‌ طبيعي‌ براي‌ افراد داراي‌ ناتواني‌ (قبل‌، حين‌ و بعد از بروز بحرا‏ن)‏دوم ‏–‏ مديريت و نحوه ارائه خدمات توانبخشي مورد نياز به افراد آسيب ديده ناشي از بلاياي طبيعي‏اميد است اين مختصر بتواند راهكارهاي اجرائي مناسبي فراروي دست اندر كارا‏ن‏ امور امداد و توانبخشي در سازمانده‏ي‏ خدماتي مناسب و درخور افر‏ا‏د داراي معلوليت و ناتواني در كشور قرار دهد.‏قسمت اول‏ ‏الف‌. اصول‌ آمادگي‌ در مقابل‌ بلاياي‌ طبيعي‌ ‏با توجه‌ به‌ نقش‌ اساسي‌ و مهمي‌ كه‌ اطلاع‌رساني‌ و ارائه‌ آگاهي‌هاي‌ لازم‌ در اجتماع‌ مي‌تواند از يك‌ سو د‏ر‏ارتقاء بخشيدن‌ به‌ سطح‌ دانش‌ و بينش‌ جامعه‌ هدف‌ و از سوي‌ ديگر در راستاي‌ پيشگيري‌ و ممانعت‌ از بروز ‏برخي‌ مشكلات‌ و معضلات‌ مربوطه‌ مفيد و مؤثر باشد بنابراين‌ ضرورت‌ دارد در خصوص‌ حوادث‌ و بلاياي‌ ‏طبيعي‌ كه‌ زمان‌ وقوع‌ آن‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ نيست‌ از قبل‌ راهكارها و شيوه‌هاي‌ مناسب‌ برخورد با آن‌ بصورت‌ ‏ساده‌ و روشن‌، با استفاده‌ و بهره‌گيري‌ از امكانات‌ و منابع‌ موجود اجتماعي‌ در اختيار افراد بويژه‌ ‏معلولان‏ و ‏خانواده‌هاي‌ آنان‌ قرار گيرد تا در زمان‌ وقوع‌، ضمن‌ اتخاذ روش‌ صحيح‌ مقابله‌، از بروز نقص‌ و يا تشديد ‏معلوليت‌ در خود و اطرافيان‌ جلوگيري‌ گردد. ارائه‌ آموزش‌هاي‌ مربوطه‌ مي‌تواند بصورت‌ زير طراحي‌ شود:‏1-‏ـ آموزش‌ و آماده‌ نمودن‌ جامعه‌ (افراد ناتوان‌‏) ‏در ارتباط با ارائه‌ اطلاعات‌ و آموزش‌هاي‌ لازم‌ و آماده‌سازي‌ جامعه‌ بويژه‌ افراد ناتوان‌ (معلول‌) براي‌ خورد ‏و مقابله‌ با بلاياي‌ طبيعي‌ و يا ساير حوادث‌، سازمان‌ها و ارگانهاي‌ ذيربط مانند سازمان‌ بهزيستي‌ كشور، ‏وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، سازمان‌ آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌
 

 • پاورپوینت در مورد عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند

  پاورپوینت در مورد عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند, تکان, دادند, دانلود پاورپوینت در مورد عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند, دنیا, را, عکس‌هایی, عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند,…

 • پاورپوینت در مورد بام سبز

  پاورپوینت در مورد بام سبز بام, بام سبز, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بام سبز, دانلود پاورپوینت در مورد بام سبز, سبز, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بام سبز لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد مديريت مالي چيست ؟

  تحقیق در مورد مديريت مالي چيست ؟ تحقیق, تحقیق در مورد مديريت مالي چيست, چيست, دانلود تحقیق در مورد مديريت مالي چيست, مالي, مديريت, مديريت مالي چيست, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مديريت مالي چيست ؟ لینک…

 • پاورپوینت در مورد عدد اكتان

  پاورپوینت در مورد عدد اكتان اكتان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عدد اكتان, دانلود پاورپوینت در مورد عدد اكتان, عدد, عدد اكتان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد عدد اكتان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد جنگل داري

  تحقیق در مورد جنگل داري تحقیق, تحقیق در مورد جنگل داري, جنگل, جنگل داري, داري, دانلود تحقیق در مورد جنگل داري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جنگل داري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد هندسه 2 کمان درخور (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد هندسه 2 کمان درخور (تحقیق داش آموزی) 2, آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد هندسه 2 کمان درخور (تحقیق داش آموزی), تحقیق, دانلود پاورپوینت در مورد هندسه 2 کمان درخور (تحقیق داش آموزی), درخور, کمان, مورد, هندسه, هندسه…

 • تحقیق در مورد سولفورزدایی گاز خروجی نیروگاهها 21 ص

  تحقیق در مورد سولفورزدایی گاز خروجی نیروگاهها 21 ص 21, تحقیق, تحقیق در مورد سولفورزدایی گاز خروجی نیروگاهها 21 ص, خروجی, دانلود تحقیق در مورد سولفورزدایی گاز خروجی نیروگاهها 21 ص, سولفورزدایی, سولفورزدایی گاز خروجی نیروگاهها 21 ص, ص, گاز,…

 • آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان

  آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان آسیب‌شناسی, آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان, تربیت, جوانان, دانلود آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان, دینی رفتن به سایت اصلی آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • تحقیق در مورد دادیسم

  تحقیق در مورد دادیسم تحقیق, تحقیق در مورد دادیسم, دادیسم, دانلود تحقیق در مورد دادیسم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد دادیسم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد مراحل تاسیس آموزشگاه کامپیوتر 11 ص

  تحقیق در مورد مراحل تاسیس آموزشگاه کامپیوتر 11 ص 11, آموزشگاه, تاسیس, تحقیق, تحقیق در مورد مراحل تاسیس آموزشگاه کامپیوتر 11 ص, دانلود تحقیق در مورد مراحل تاسیس آموزشگاه کامپیوتر 11 ص, ص, کامپیوتر, مراحل, مراحل تاسیس آموزشگاه کامپیوتر 11…

 • پاورپوینت در مورد مبانی فلسفی تئوریها

  پاورپوینت در مورد مبانی فلسفی تئوریها پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مبانی فلسفی توریها, توریها, دانلود پاورپوینت در مورد مبانی فلسفی توریها, فلسفی, مبانی, مبانی فلسفی توریها, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مبانی فلسفی تئوریها لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد پست های گازی

  پاورپوینت در مورد پست های گازی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پست های گازی, پست, پست های گازی, دانلود پاورپوینت در مورد پست های گازی, گازی, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پست های گازی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد موضوع سمینار پول و بانکداری

  پاورپوینت در مورد موضوع سمینار پول و بانکداری بانکداری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد موضوع سمینار پول و بانکداری, پول, دانلود پاورپوینت در مورد موضوع سمینار توریهای پیدایش جرم, سمینار, مورد, موضوع, موضوع سمینار پول و بانکداری, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد قرآن و ضرورت آن 55 ص

  تحقیق در مورد قرآن و ضرورت آن 55 ص 55, آن, تحقیق, تحقیق در مورد قرآن و ضرورت آن 55 ص, دانلود تحقیق در مورد قرآن و ضرورت آن 55 ص, ص, ضرورت, قرآن, قرآن و ضرورت آن 55 ص,…

 • پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل سند استراتژیک

  پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل سند استراتژیک استراتژیک, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل سند استراتژیک, تجزیه, تجزیه و تحلیل سند استراتژیک, تحلیل, دانلود پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطر دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت, سند,…

 • پاورپوینت در مورد پایه هشتم مثلث های هم نهشت (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد پایه هشتم مثلث های هم نهشت (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پایه هشتم مثلث های هم نهشت (تحقیق دانش آموزی), پایه, پایه هشتم مثلث های هم نهشت, تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد پایه…

 • تحقیق در مورد اطلاعات ناتواني 24 ص

  تحقیق در مورد اطلاعات ناتواني 24 ص 24, اطلاعات, اطلاعات ناتواني 24 ص, تحقیق, تحقیق در مورد اطلاعات ناتواني 24 ص, دانلود تحقیق در مورد اطلاعات ناتواني 24 ص, ص, مورد, ناتواني رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اطلاعات…

 • تحقیق در مورد تفاوت YAHOO و GOOGLE 21 ص

  تحقیق در مورد تفاوت YAHOO و GOOGLE 21 ص 21, GOOGLE, YAHOO, تحقیق, تحقیق در مورد تفاوت YAHOO و GOOGLE 21 ص, تفاوت, تفاوت YAHOO و GOOGLE 21 ص, دانلود تحقیق در مورد تفاوت YAHOO و GOOGLE 21 ص, ص,…

 • تحقیق در مورد دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC

  تحقیق در مورد دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC CNC, تحقیق, تحقیق در مورد دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC, تراش, دانلود تحقیق در مورد دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC, دستگاه, دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC, فرزو, مورد,…

 • تحقیق در مورد كاربرد سراميكهاي پيشرفته 25 ص

  تحقیق در مورد كاربرد سراميكهاي پيشرفته 25 ص 25, پيشرفته, تحقیق, تحقیق در مورد كاربرد سراميكهاي پيشرفته 25 ص, دانلود تحقیق در مورد كاربرد سراميكهاي پيشرفته 25 ص, سراميكهاي, ص, كاربرد, كاربرد سراميكهاي پيشرفته 25 ص, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد جلسه 3 آزادی انسان

  پاورپوینت در مورد جلسه 3 آزادی انسان 3, آزادی, انسان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جلسه 3 آزادی انسان, جلسه, جلسه 3 آزادی انسان, دانلود پاورپوینت در مورد جلسه 3 آزادی انسان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد جلسه…

 • پاورپوینت در مورد پایش رشد

  پاورپوینت در مورد پایش رشد پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پایش رشد, پایش, پایش رشد, دانلود پاورپوینت در مورد پایش رشد, رشد, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پایش رشد لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • الگوی طرح درس سالانه

  الگوی طرح درس سالانه الگوی, الگوی طرح درس سالانه, دانلود الگوی طرح درس سالانه, درس, سالانه, طرح رفتن به سایت اصلی الگوی طرح درس سالانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش…

 • نقش زن در اسلام

  نقش زن در اسلام اسلام, دانلود نقش زن در اسلام, در, زن, نقش, نقش زن در اسلام رفتن به سایت اصلی نقش زن در اسلام لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اثربخشی سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اثربخشی سازمانی اثربخش, اثربخشی, با, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هیجان, سازمانی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اثربخشی سازمانی, موضوع, نظری, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد كارآفرين‌ها و كارآفريني در صنعت

  تحقیق در مورد كارآفرين‌ها و كارآفريني در صنعت تحقیق, تحقیق در مورد كارآفرين‌ها و كارآفريني در صنعت, دانلود تحقیق در مورد كارآفرين‌ها و كارآفريني در صنعت, در, صنعت, كارآفرين‌ها, كارآفرين‌ها و كارآفريني در صنعت, كارآفريني, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد وجود خدا

  پاورپوینت در مورد وجود خدا پاورپوینت, پاورپوینت در مورد وجود خدا, خدا, دانلود پاورپوینت در مورد وجود خدا, مورد, وجود, وجود خدا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد وجود خدا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد امام خميني 64ص

  تحقیق در مورد امام خميني 64ص 64ص, امام, امام خميني 64ص, تحقیق, تحقیق در مورد امام خميني 64ص, خميني, دانلود تحقیق در مورد امام خميني 64ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد امام خميني 64ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده

  پاورپوینت در مورد تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده پاورپوینت در مورد تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده, تاثیر تنظیم کننده های…

 • تحقیق در مورد شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM)

  تحقیق در مورد شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM) (ECM), الكتروشيميايي, تحقیق, تحقیق در مورد شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM), دانلود تحقیق در مورد شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM), شبيه‌سازي, شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM), ماشينكاري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شبيهسازي…